A Torre Bassas no deixem escapar el moment per celebrar o reivindicar diferents diades i esdeveniments importants relacionats amb temes i fets que afectin directament als i les joves de Rubí.

Des de Rubijove volem donar impuls a tot un seguit de campanyes al llarg de l’any ja sigui per l’interès social de la temàtica o per l’incidència que pugui tenir  a la vostra vida qüotidiana. Ens farem resó de dates assenyalades com és el dia contra la violencia vers les dones o d’altres temes d’interès com és la Mobilitat dels joves a Europa.

A més, no deixarem de banda la celebración de diades com ara Carnestoltes, Sant Jordi o la Nit d’Ànimes i totes aquelles dates del calendari que un bon rubinenc i una bona rubinenca no deixaria pas de celebrar.

 

Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • Delicious
  • Google Reader
  • LinkedIn
  • BlinkList