La Torre Bassas és un edifici amb planta en forma de creu grega, amb soterrani, planta baixa, pis, golfes i una torre-mirador central de planta quadrada. Totes les obertures presenten esgrafiats i una jardinera de ceràmica vidriada blanca i blava recoberta amb la tècnica del  trencadís. Mereixen ser destacades les fusteries de les finestres, cobertes amb vidres de colors i protegides per persianes mallorquines.

 

Van fer construir aquesta casa el matrimoni Llopis, barcelonins que es van enriquir fent d’actors al teatre Romea. L’interior de la torre ha estat molt remodelat per qüestions de funcionalitat i actualment és l’Espai Jove Torre Bassas i depèn del Servei de Joventut.

 

1648

 

Torre Bassas és l’equipament juvenil de referència a Rubí. Els joves necessiten un espai de referència, un espai adaptat a la seva realitat i les seves necessitats. L’equipament a més es converteix en un espai de proximitat i d’interlocució dels joves amb l’administració.

images

 

L’espai Jove Torre Bassas presta serveis de forma especialitzada cap a un únic  col·lectiu, el jove, que l’ajuda a consolidar el seu procés d’autonomia. Des de l’equipament, però, no només es treballa per fer front a les necessitats dels joves de forma individual, sinó que també s’ofereixen recursos per la construcció de dinàmiques i sinèrgies que afavoreixin el desenvolupament col·lectiu, és a dir, la presa de consciència del jove dins la societat en la que participa: espai d’identificació i participació comú.

 

Per tant, Torre Bassas es converteix, d’entrada, en un espai que facilita la visibilitat de les polítiques locals de joventut, i per tant, que fomenta el coneixement per part dels joves i de la població en general de l’existència d’una política local adreçada a la joventut.

 

Es tracta també d’un espai d’experimentació i creativitat: Torre Bassas és un instrument que ajuda a potenciar l’experimentació i la capacitat creativa de la gent jove, a través de projectes o dinàmiques, i de la facilitació d’espais on poder realitzar-hi activitats.

 

Resumint, Torre Bassas esdevé un espai privilegiat per a l’execució i assoliment dels objectius de la política local de joventut, oferint recursos i serveis, i articulant les accions necessàries per a contribuir a  l’objectiu principal de les polítiques de joventut: promoure l’autonomia juvenil i el seu apoderament.

 

La Torre Bassas ofereix diàriament els següents serveis:

 

 • Cessió de sales per fer treballs en grup, preparar coreografies, reunions…
 • Jocs de Taula
 • Espai de connexió a internet + wifi a tot l’equipament
 • Revistes i llibres
 • Punt informació juvenil

Torre.Llopis.o.Torre.Bassas

Be Sociable, Share!
 • Twitter
 • Facebook
 • email
 • Delicious
 • Google Reader
 • LinkedIn
 • BlinkList