Des de l’any 1997, l’Espai Jove Torre Bassas és l’equipament juvenil de la ciutat. L’any 2014 ja no hem de parlar doncs de consolidació de l’espai com a centre de referència per als joves de Rubí.

Per tant podem parlar del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Rubí ubicat a l’Espai Jove Torre Bassas.

L’usuari diari que tenim a la Torre Bassas pertany a la franja d’edat de 12 a 18 anys, nois que encara cursen l’ESO o fan educació secundària post obligatòria (CFGM CFGS), per aquesta franja d’edat creiem necessari tenir una oferta diària i continuada que els ofereixi recursos per al seu desenvolupament personal, acadèmic i en el seu lleure, per tant, per aquest usuaris hem programat una oferta d’espais setmanals creats per treballar els objectius abans esmentats que tenen una continuïtat i pensats per cobrir les necessitats pedagògiques i lúdiques en el seu temps de lleure.

D’altra banda volem treballar per oferir una programació on també hi tingui cabuda l’usuari potencial, més gran, els de 18 a 30 anys i per captar-lo hem treballat en un seguit d’activitats i propostes dirigides a un usuari amb una realitat diferent, estudiants universitaris, joves treballadors, emancipats… amb altres necessitat i inquietuds. Per aquest públic oferim monogràfics, tallers, exposicions… un recull d’activitats pensades per oferir recursos, informació, activitats formatives i activitats que ampliïn l’oferta d’oci jove de la nostra ciutat.

 
El-Espai-Jove-Torre-Bassas-qui_54354204346_51351706917_600_226

Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • Delicious
  • Google Reader
  • LinkedIn
  • BlinkList