A3 2 Fem ocupació CARTELLEl programa va destinat a persones joves que tinguin entre 18 i 29 anys i que compleixin les requisits següents: aturades i registrades com a demandants de treball, que el seu nivell formatiu sigui de l’ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà (no s’admet formació superior), prioritàriament amb experiencia professional i que estiguin inscrits al Registre Nacional de Garantía Juvenil.

 

Aquest programa combina la inserció laboral amb la formació. En funció de les vacants de llocs de treball existents a les empreses participants , se seleccionaran les persones joves més adients per aquells llocs de treball, facilitant la formació específica necessária per a les vacants existents. Els contractes tindran una DURADA MÍNIMA DE SIS MESOS.

Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • Delicious
  • Google Reader
  • LinkedIn
  • BlinkList