Segueix-nos a
01 / 04 / 2022

Obrim el període d’assessorament i orientació sobre beques

Vols demanar cita i que t'acompanyem a demanar la beca pels estudis post obligatoris pel curs 2022-23?

T'ajudarem a sol·licitar la beca que ofereix el Ministeri d’Educació i Formació Professional del Govern espanyol!

Per tramitar la sol·licitud, cal portar:

  • DNI o NIE de totes les persones membres de la unitat familiar de més de 14 anys que convisquin al mateix domicili el 31 de desembre de 2021. Cal consultar-ne el número de document, la data de caducitat i la data de naixement.
  • Número de compte corrent (l’estudiant haurà de ser-ne titular o cotitular). És aquí on es rebrà la beca.
  • Carnet de família nombrosa, si es té.
  • Resolució de reconeixement de discapacitat de l’estudiant i/o dels seus germans o germanes.
  • Si l’estudiant ha tingut germans o germanes universitaris residint fora del domicili: DNI i universitat.
  • Si l’estudiant resideix fora del domicili durant el curs o si té una unitat familiar independent: contracte lloguer i residència. En el cas de propietat, número de cadastre. Cal saber si l’estudiant i/o els familiars han fet la declaració de la renda del 2021.
  • Cal declarar si algun membre de la unitat familiar ha percebut ingressos a l’estranger, si algun membre és autònom o es té una participació de més del 50 % en alguna activitat econòmica.
  • Cal declarar si algun membre ha tingut ingressos en una altra comunitat autònoma (País Basc o Navarra) o a l’estranger, i quins han estat.
  • Si ha estat víctima de violència de gènere, cal data de la sentència.

El servei estarà disponible del 30 de març fins  el 12 de maig.

 

Si teniu qualsevol dubte o consulta ens podeu enviar un email a rubijove@rubijove.cat, o bé trucar-nos al telèfon 93 699 16 63.

Rubí jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18, 08191 Rubí
T. 936 991 663 - 630 76 63 79
Dimarts i dijous de 12 a 14 h
De dilluns a divendres de 16,30 a 20 h