Segueix-nos a

Carta de Servei

La Carta de Servei de Joventut és el document que descriue els serveis que presta l'administració (el Servei de Joventut en aquest cas), els compromisos de qualitat de l'Ajuntament en relació amb les persones usuàries d'aquests, així com les condicions d'accés, els mecanismes de contacte i participació. (Article 9.1 j de la Llei19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern). Podeu consultar la Carta del Servei de Joventut aquí

Catalan
Rubí jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18, 08191 Rubí
T. 936 991 663 - 630 76 63 79
Dimarts i dijous de 12 a 14 h
De dilluns a divendres de 16,30 a 20 h