Segueix-nos a

Formacions

A Rubí Jove oferim cursos de formació complementària que us dotin d'aprenentatges i habilitats útils per la inserció laboral per a la vida en general, sempre promovent la participació associativa juvenil, social i comunitària.

Durant el mes de juliol, es realitzaran els següents cursos:

CURS DE PREMONITORS/ORES: INICIACIÓ AL MONITORATGE D’ACTIVITATS DE LLEURE (16 hores)          
del 3 al 7 de juliol      
Amb aquest curs ens aproximarem a què vol dir educar i quines són les principals tasques dels monitors i monitores de lleure.        
Accés: de 15 a 17 anys         
Hora: de 10 a 14 h     
Lloc: Espai Jove Torre Bassas                  
Titulació que s’obté: certificat d’aprofitament                    
A càrrec de: Escola Lliure El Sol         

MÒDUL A DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (30 hores)
del 17 al 28 de juliol
La modalitat d'ensenyament de la llengua de signes catalana (LSC) a través dels mòduls de 30 hores es va crear amb l'objectiu de proporcionar un nivell bàsic de llengua de signes en un primer curs, deixant oberta la possibilitat de continuar i aprofundir en el coneixement d’aquesta llengua en posteriors i successives accions formatives.
Accés: de 15 a 29 anys         
Hora: de 10 a 13 h     
Lloc: Espai Jove Torre Bassas                 
Titulació que s’obté: certificat d’aprofitament propi           
A càrrec de: Federació de Persones Sordes de Catalunya   

CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL (part teòrica)
del 10 al 26 de juliol          
L’objectiu del curs és preparar l’alumnat per intervenir en el lleure infantil i juvenil i capacitar-lo per a l’organització, dinamització i avaluació d’activitats educatives adreçades a grups formats per persones compreses entre els 3 i els 20 anys en el marc de la programació general d’una entitat, projecte o servei.
Accés: de 18 a 29 anys                     
Hora: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h        
Lloc: Espai Jove Torre Bassas                  
Titulació que s’obté: títol oficial de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (un cop fetes les 160 hores de pràctiques)
A càrrec de: Escola Lliure El Sol

CURS DE VETLLADOR/A ESCOLAR: COM ATENDRE L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (40 hores)
del 17 al 28 de juliol
En el curs es treballen temes relacionats amb l’educació inclusiva per poder donar respostes i acompanyament a infants amb necessitats educatives específiques en els àmbits d’educació formal i no formal.     
Accés: de 18 a 29 anys                     
Hora: de 10 a 14 h     
Lloc: Espai Jove Torre Bassas          
Titulació que s’obté: certificat d’aprofitament propi           
A càrrec de: Fundació Pere Tarrés  

CURS DE MANIPULADOR/A D’ALIMENTS (10 hores)    
dimecres 20 i dijous 21 juliol            
Accés: de 16 a 29 anys         
Hora: de 9 a 14 h       
Lloc: Rubí Forma           
Titulació que s’obté: certificat d’aprofitament propi           
A càrrec de: Fundació Pere Tarrés

 

INSCRIPCIONS:

Formacions gratuïtes per a persones joves entre 15 i 29 anys.

El període d’inscripció de les formacions és del 16 al 22 de juny.

Les inscripcions a formacions i tallers de les persones menors d’edat no queden formalitzades fins a l’enviament de l’autorització firmada per part del pare, la mare o el tutor o tutora, acompanyada d’una còpia del document de la persona que signa.

Image
formacions
Catalan
Rubí jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18, 08191 Rubí
T. 936 991 663 - 630 76 63 79
Dimarts i dijous de 12 a 14 h
De dilluns a divendres de 16,30 a 20 h