Segueix-nos a

Formacions

 

FORMACIONS ESTIU JOVE 2022

Cursos gratuïts per a joves d’entre 12 i 29 anys.

Inscripcions del 14 al 20 de juny. 

REOBRIM INSCRIPCIONS ALS CURSOS AMB VACANTS

 

FEM CINEMA AMB L’ESCOLA SUPERIOR DE CINEMA I AUDIOVISUALS DE CATALUNYA (ESCAC) (15 places)
Del 18 al 22 de juliol
Al llarg del curs els alumnes treballaran per realitzar un projecte final (curtmetratge). Es tracta
d’un taller 100 % pràctic on els alumnes aprendran les nocions bàsiques del llenguatge
audiovisual a través de learning by doing. Faran exercicis de narrativa, de guió, de rodatge i
d’edició final acompanyats de professionals de l’ESCAC.
Accés: de 14 a 18 anys
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Espai Jove Torre Bassas
A càrrec de: Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)

CURS DE VETLLADOR/A ESCOLAR. INSCRIPCIONS TANCADES!!
Del 4 al 8 de juliol
En el curs es treballen temes relacionats amb l’educació inclusiva per poder donar respostes i
acompanyament a infants amb necessitats educatives específiques en els àmbits d’educació
formal i no formal.
Accés: de 18 a 29 anys
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Biblioteca Mestre Martí Tauler
Titulació que s’obté: certificat d’aprofitament propi de l’Escola Lliure el Sol
A càrrec de: Escola Lliure el Sol

CURS DE PREMONITORS/ORES: INICIACIÓ AL MONITORATGE D’ACTIVITATS DE
LLEURE. INSCRIPCIONS TANCADES!!

Del 4 al 8 de juliol
Amb aquest curs ens aproximarem a què vol dir educar i quines són les principals tasques dels
monitors i monitores de lleure. Un bon pas previ per poder fer el curs de monitors/ores.
Accés: de 15 a 17 anys
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Espai Jove Torre Bassas
Titulació que s’obté: certificat d’aprofitament
A càrrec de: Fundació Pere Tarrés

CURS DE DINAMITZADOR POLIESPORTIU: MÒDUL 2; CIATE GESTIÓ DE PETITES
ENTITATS ESPORTIVES. INSCRIPCIONS TANCADES!!

Del 5 al 12 de juliol
El curs sencer consta de tres mòduls que habiliten per exercir com a professional del sector de
la dinamització d’activitats poliesportives a Catalunya.
Accés: a partir de 16 anys i amb el certificat d’haver superat l’ESO o equivalent
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: Espai Jove Torre Bassas
Titulació que s’obté: dinamitzador poliesportiu (un cop fets els tres mòduls i les hores de
pràctiques)
A càrrec de: Consell Esportiu del Vallès Occidental

CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTILS I JUVENILS. INSCRIPCIONS TANCADES!!!
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 i 22 de juliol

L’objectiu del curs és preparar l’alumnat per intervenir en el lleure infantil i juvenil i capacitar-lo
per a l’organització, dinamització i avaluació d’activitats educatives adreçades a grups formats
per persones amb edats compreses entre els 3 i els 20 anys en el marc de la programació
general d’una entitat, projecte o servei.
Accés: de 18 a 29 anys
Horari: de 9 a 14 h i de 15 a 20 h
Lloc: Espai Jove Torre Bassas
Titulació que s’obté: títol oficial de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
expedit per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (un cop fetes les
hores de pràctiques)
A càrrec de: Fundació Pere Tarrés


CÀPSULA FORMATIVA: COM ATENEM ELS INFANTS AMB TEA? (25 places)
14 de juliol
En aquesta formació es reflexiona sobre les estratègies per atendre els infants amb trastorn de
l’espectre autista (TEA) i s’aprofundeix en la perspectiva de l’educació inclusiva. També es
donen eines per fomentar la participació d’infants amb TEA a les activitats d’educació en el
lleure.
Accés: de 18 a 29 anys
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Biblioteca Mestre Martí Tauler
Titulació que s’obté: certificat d’aprofitament propi de l’Escola Lliure el Sol
A càrrec de: Escola Lliure el Sol

CURS DE DINAMITZADOR POLIESPORTIU: MÒDUL 3; CURS DE PROCEDIMENT DE
TÈCNIQUES I RECURSOS DE PRIMERS AUXILIS. INSCRIPCIONS TANCADES!!

Del 13 al 15 de juliol
El curs sencer consta de tres mòduls que habiliten per exercir com a professional del sector de
la dinamització d’activitats poliesportives a Catalunya.
Accés: de 18 a 29 anys i amb el certificat d’haver superat l’ESO o equivalent
Horari: de 9 a 13.30 h
Lloc: Espai Jove Torre Bassas
Titulació que s’obté: dinamitzador poliesportiu (un cop fets els tres mòduls i les hores de
pràctiques)
A càrrec de: Consell Esportiu del Vallès Occidental

CURS D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL (25 places)
Del 18 al 22 de juliol
El lleure i l’animació sociocultural i turística generen sinergies que permeten el disseny de
projectes d’oci i de vacances amb sentit educatiu. En aquest curs es pretén posar sobre la taula
diferents elements que afavoreixin la programació i organització de projectes d’animació
sociocultural i turística en els centres de vacances des de la mirada del lleure educatiu.
Accés: persones joves més grans de 18 anys
Horari: de 10 a 13 h Lloc: Biblioteca Mestre Martí Tauler
Titulació que s’obté: certificat d’aprofitament propi de la Fundació Pere Tarrés
A càrrec de: Fundació Pere Tarrés


Les inscripcions a formacions i tallers de les persones menors d’edat no queden formalitzades fins a l’enviament de l’autorització firmada pel pare, la mare o el tutor o tutora, acompanyada d’una còpia del document de la persona que signa.
Activitats gratuïtes per a persones joves entre 12 i 29 anys

Per a qualsevol dubte o consulta ens podeu enviar un correu electrònic a rubijove@rubijove.cat o enviar-nos un Whatsapp al telèfon 722 64 26 22 i al 630 76 63 79

 

 

A Rubí Jove oferim cursos de formació complementària que us dotin d'aprenentatges i habilitats útils per la inserció laboral per a la vida en general, sempre promovent la participació associativa juvenil, social i comunitària.

D’aquesta manera organitzem cursos com:

  • Monitor/a o director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil
  • Vetllador/a
  • Llengua de signes
  • Habilitats per a la vida
  • Manipulació d’aliments
  • Primeres cures
  • I molts més!

A més a més, oferim píndoles formatives per a la inserció laboral, que són formacions d’una hora i mitja de durada i d’una temàtica molt concreta i específica, com per exemple on trobar feina, com fer un currículum o com presentar-se a una entrevista de treball.

Rubí jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18, 08191 Rubí
T. 936 991 663 - 630 76 63 79
Dimarts i dijous de 12 a 14 h
De dilluns a divendres de 16,30 a 20 h