Segueix-nos a
9 a 20 h

CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL (part teòrica)

L’objectiu del curs és preparar l’alumnat per intervenir en el lleure infantil i juvenil i capacitar-lo per a l’organització, dinamització i avaluació d’activitats educatives adreçades a grups formats per persones compreses entre els 3 i els 20 anys en el marc de la programació general d’una entitat, projecte o servei.
Accés: de 18 a 29 anys
Hora: de 9 a 14 h i de 15 a 20 h       
Lloc: Espai Jove Torre Bassas         
Titulació que s’obté: títol oficial de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (un cop fetes les 160 hores de pràctiques)
A càrrec de: Fundació Pere Tarrés  

monis
Rubí jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18, 08191 Rubí
T. 936 991 663 - 630 76 63 79
Dimarts i dijous de 12 a 14 h
De dilluns a divendres de 16,30 a 20 h