Segueix-nos a

Pla Local de Joventut i Carta de Servei

El Pla Local de Joventut és el document en el qual es recullen les línies de treball de l'Ajuntament en màteria de joventut per als pròxims quatre anys.

El Pla s'ha elaborat en diverses fases:

- Diagnosi, amb l’objectiu de conèixer la joventut de la ciutat

- Procés participatiu, fase en la qual els mateixos joves han fet les seves propostes en cinc eixos temàtics: 

  1. Salut i esports
  2. Cultura, oci i creativitat
  3. Emancipació: educació, treball i habitatge
  4. Participació i associacionisme
  5. Cohesió i territori

- Propostes, en la qual l'equip tècnic de Joventut i altres departaments de l'Ajuntament han analitzat la diagnosi i les propostes joves i els han donat forma a través de 106 propostes. 

Podeu consultar el Pla Local de Joventut 2018-21 aquí

 

La Carta de Servei de Joventut és el document que descriue els serveis que presta l'administració (el Servei de Joventut en aquest cas), els compromisos de qualitat de l'Ajuntament en relació amb les persones usuàries d'aquests, així com les condicions d'accés, els mecanismes de contacte i participació. (Article 9.1 j de la Llei19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern). Podeu consultar la Carta del Servei de Joventut aquí

 

Rubí jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18, 08191 Rubí
T. 936 991 663 - 630 76 63 79
Dimarts i dijous de 12 a 14 h
De dilluns a divendres de 16,30 a 20 h