Segueix-nos a

Servei d' acompanyament per a la sol•licitud de beques d'ensenyaments postobligatoris

Des de Rubí Jove t' ajudem a realitzar aquest tràmit o resoldre petits dubtes que tinguis! Concertarem la teva cita entre el 2 d'abril i el 8 de maig :)

Qui pot demanar la beca?
Estudiants que el curs acadèmic 2024-2025 cursen ensenyaments postobligatoris o superiors no universitaris:

 • Primers i segons cursos de batxillerat
 • Formació professional de grau mitjà i de grau superior
 • Ensenyaments artístics professionals
 • Ensenyaments esportius
 • Ensenyaments artístics superiors
 • Estudis religiosos superiors
 • Estudis d'idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat de distància)
 • Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats
 • Cicles formatius de grau bàsic

 

Què necessito tenir a mà per tramitar-la?

 • DNI o NIE de totes les persones membres de la unitat familiar de més de 14 anys que convisquin al mateix domicili el 31 de desembre de 2023.
 •  Número de compte corrent (l’estudiant haurà de ser-ne titular o cotitular). És aquí on es rebrà la beca.
 •  Carnet de família nombrosa, si es té.
 •  Resolució de reconeixement de discapacitat de l’estudiant i/o dels seus germans o germanes.
 •  Si l’estudiant ha tingut germans o germanes universitaris residint fora del domicili: DNI i universitat.
 • Si l’estudiant resideix fora del domicili durant el curs o si té una unitat familiar independent: contracte lloguer i residència. En el cas de propietat, número de cadastre. Cal saber si l’estudiant i/o els familiars han fet la declaració de la renta del 2023.
 • Cal declarar si algun membre de la unitat familiar ha percebut ingressos a l’estranger, si algun membre és autònom o es té una participació de més del 50 % en alguna activitat econòmica.
 • Cal declarar si algun membre ha tingut ingressos en una altra comunitat autònoma (País Basc o Navarra) o a l’estranger, i quins han estat.
 • Si ha estat víctima de violència de gènere, data de la sentència.

Si vols demanar hora pots fer-ho a través del formulari o per WhatsApp al 722 64 26 22

Image
beques
Catalan
Rubí jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18, 08191 Rubí
T. 936 991 663 - 630 76 63 79
Dimarts i dijous de 12 a 14 h
De dilluns a divendres de 16,30 a 20 h