Segueix-nos a
amb cita prèvia

Espai orientació i acompanyament sol·licitud beques

Des de Rubí Jove ajudem les persones joves estudiants a sol·licitar la beca que es promou des del Ministeri d’Educació i Formació Professional del Govern espanyol i la beca per a estudis universitaris, iniciativa del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Habitualment la convocatòria surt publicada a mitjans del mes d’agost i hem d’esperar-ne la publicació per poder fer la sol·licitud. El servei que oferim a l’Espai Jove Torre Bassas s’inicia el 2 de setembre i finalitza a mitjans del mes d’octubre, coincidint amb la fi del termini de presentació de sol·licituds per a les beques universitàries.

 

Si vols demanar hora pots fer-ho escrivint-nos a bequesestudiants@ajrubi.cat o per WhatsApp al 630 766 379.

 

La documentació que normalment necessitem per poder fer la petició és la següent (pot ser una fotografia, ja que no ens la quedem):

·         DNI o NIE de totes les persones membres de la unitat familiar de més de 14 anys que convisquin al mateix domicili el 31 de desembre de 2019. Cal consultar-ne el número de document, la data de caducitat i la data de naixement.

·         Número de compte corrent (l’estudiant haurà de ser-ne titular o cotitular). És aquí on es rebrà la beca.

·         Carnet de família nombrosa, si es té.

·         Resolució de reconeixement de discapacitat de l’estudiant i/o dels seus germans o germanes.

·         Si l’estudiant ha tingut germans o germanes universitaris residint fora del domicili: DNI i universitat.

·         Si l’estudiant resideix fora del domicili durant el curs o si té una unitat familiar independent: contracte lloguer i residència. En el cas de propietat, número de cadastre. Cal saber si l’estudiant i/o els familiars han fet la declaració de la renta del 2019.

·         Cal declarar si algun membre de la unitat familiar ha percebut ingressos a l’estranger, si algun membre és autònom o es té una participació de més del 50 % en alguna activitat econòmica.

·         Cal declarar si algun membre ha tingut ingressos en una altra comunitat autònoma (País Basc o Navarra) o a l’estranger, i quins han estat.

·         Si ha estat víctima de violència de gènere, data de la sentència.

beques
Rubí jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18, 08191 Rubí
T. 936 991 663 - 630 76 63 79
Dimarts i dijous de 12 a 14 h
De dilluns a divendres de 16,30 a 20 h