Segueix-nos a
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer Mailing Corporatiu de l’Ajuntament. La finalitat de la recollida d’aquestes dades és manteniment d’informació utilitzada per trametre informació del municipi als ciutadans i no estan previstes cessions. El responsable d’aquest fitxer és Ajuntament de Rubí, amb domicili a Plaça Pere Aguilera, 1, 08191 Rubí. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel∙lar les vostres dades i oposar‐vos al seu tractament, en les condiciones previstes en la legislació vigent. Per exercir aquest dret, us heu d’adreçar a Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) amb adreça al carrer Narcís Menard, 13‐17 de Rubí.


· Un cop hagis emplenat el formulari, al dia següent, rebràs un correu electrònic de rubijove@rubijove.cat (revisa la bústia de correu brossa si veus que no has rebut cap e-mail nostre) amb el número de sorteig que correspon a la teva inscripció.

· Si ets menor d’edat, cal que acabis de formalitzar la inscripció  descarregant l’autorització per a menors d’edat (descarregar aquí), emplenant-la i enviant-la per e-mail a rubijove@rubijove.cat junt amb una fotografia del document d’identitat (davant i darrere) de la persona que autoritza.

· El sorteig de places es realitzarà el dia 23 de juny de 2020 i es publicarà a l’Instagram de @rubijove.

· Aquelles persones que no hagin entregat la documentació que es requereix (autorització, dni) com a màxim el dia 22 de juny, quedaran directament excloses del sorteig.

· Les persones d’entitats de lleure de Rubí (esplais i caus) que s’inscriguin al curs de monitors/es i no passin pel sorteig de places, cal que enviïn el certificat conforme son membres actius de l’entitat la qual representen i enviar-ho per correu electrònic a rubijove@rubijove.cat dins del termini d’inscripcions.

 
Rubí jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18, 08191 Rubí
T. 936 991 663 - 630 76 63 79
Dimarts i dijous de 12 a 14 h
De dilluns a divendres de 16,30 a 20 h