Segueix-nos a
01 / 10 / 2022

Iniciem l’elaboració del proper Pla Local de Joventut

El Servei de Joventut de Rubí ha posat en marxa l’elaboració del Pla Local de Joventut 2022 - 2025, el document que recull les línies de treball de l’Ajuntament de Rubí en matèria de joventut per quatre anys. Actualment, està en vigor prorrogat el document corresponent al període 2018 – 2021. El Pla és un instrument resultat d'un procés estratègic dirigit a facilitar una intervenció transformadora amb joves a mig i llarg termini. És, per tant, una eina de planificació estratègica de les polítiques locals de joventut.

L’elaboració del nou document, que es treballa amb la Fundació Ferrer i Guàrdia, té quatre fases: diagnosi, disseny, implementació i avaluació. Actualment, es treballa en la fase diagnosi per recollir les opinions de les persones joves del municipi d’entre 12 i 29 anys.  A través d’una enquesta de 48 preguntes, es pregunta als i les joves pel seu nivell de coneixement dels equipaments municipals i els seus hàbits de salut, oci i mobilitat, entre d’altres. El procés preveu realitzat més de 300 enquestes, amb la col·laboració dels centres educatius de la ciutat, per obtenir una mostra prou representativa del col·lectiu juvenil local. Aquesta fase culminarà amb una jornada participativa, dissabte 12 de novembre,  a l’Espai Jove Torre Bassas. En aquesta trobada presencial, els i les joves podran avaluar els recursos per joves del municipi i fer propostes per millorar-los o crear-ne de nous.

Un cop completada la primera fase del procés, s’iniciarà el disseny de les accions que han de donar resposta a les necessitats i potencialitats juvenils expressades durant la diagnosi.

Abans d’entrar en vigor, el nou Pla Local de Joventut es validarà al Ple municipal.

Rubí jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18, 08191 Rubí
T. 936 991 663 - 630 76 63 79
Dimarts i dijous de 12 a 14 h
De dilluns a divendres de 16,30 a 20 h