Segueix-nos a
01 / 10 / 2022

Ja es poden sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 36 anys

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obre una nova línia de subvencions de concurrència competitiva per a joves de fins a 36 anys per al pagament del lloguer o cessió d’ús d’habitatges o habitacions. Els ajuts, finançats pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), es podran sol·licitar a partir d’aquest dimecres 28 de setembre a les 9 h i fins al divendres 7 d’octubre a les 15 h a través de la web de la Generalitat o presencialment a les oficines de Proursa (c. General Prim, 33-35, 4a planta), de dilluns a divendres de 9 a 14 h i, els dilluns, també de 16 a 18.30 h. Les persones que necessitin informació sobre la convocatòria poden adreçar un correu electrònic a ajuts@proursa.cat.

Per optar a aquesta subvenció cal:

 • Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l’ajut).
 • Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,97 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) (23.664,15 €)
 • Ser titular del contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació, que sigui el seu domicili habitual i permanent estant-hi empadronat.
 • Acreditar que la persona arrendatària ha pagat la fiança a la persona arrendadora.
 • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior a:
  • 950 € en cas d'arrendament d'un immoble.
  • 450 € en cas de lloguer d'una habitació.
  • 1.100 € en cas de famílies monoparentals, famílies nombroses i/o persones amb discapacitat amb barem favorable (mobilitat reduïda).
 • Pagar el lloguer mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per persona administradora de la finca.

L'ajut atorgat serà d’entre el 20% i el 40% de la quota de lloguer ─entre 2.500 i 3.000 € anuals─ depenent de l'esforç del lloguer.

Rubí jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18, 08191 Rubí
T. 936 991 663 - 630 76 63 79
Dimarts i dijous de 12 a 14 h
De dilluns a divendres de 16,30 a 20 h