Segueix-nos a
ESTÀS ESTUDIANT?
FORMACIONS ESTIU JOVE '24
en línia
Totes les persones MENORS D'EDAT que assisteixin a les activitats d’aquest programa han d’aportar l’Autorització a persones menors d’edat, signada pel pare, mare o tutor/a.
Només un fitxer.
Límit de 64 MB.
Tipus permesos: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
(APARTAT PER A PERSONES MAJORS D'EDAT) AUTORITZO a Rubí Jove a: Comunicar-se amb mi a través de Whatsapp en relació a qüestions relacionades amb el servei, activitats,tallers o formacions
Rubí jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18, 08191 Rubí
T. 936 991 663 - 630 76 63 79
Dimarts i dijous de 12 a 14 h
De dilluns a divendres de 16,30 a 20 h