Segueix-nos a
Totes les persones que assisteixin a les activitats d’aquest programa han d’aportar una Declaració Autoresponsable signada. En el cas de menors d’edat, han d’aportar la Declaració Autoresponsable per a Famílies i l’Autorització a persones menors d’edat, signada pel pare, mare o tutor/a.
ACTIVITATS MAIG
7 de maig
6 de maig
Dimarts 11 de maig
Dimarts 11 de maig
Dimecres 12 de maig
Dijous 13 de maig
25 de maig
27 de maig
28 de maig
28 de maig
Només un fitxer.
Límit de 64 MB.
Tipus permesos: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Rubí jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18, 08191 Rubí
T. 936 991 663 - 630 76 63 79
Dimarts i dijous de 12 a 14 h
De dilluns a divendres de 16,30 a 20 h